ANUNŢ   DE   INTENŢIE

 

SC ” CET IASI “ SA a demarat încă din 2004  un amplu program de modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Iaşi, program care are ca scop principal îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu energie termică  a  consumatorilor  finali.
Parametri de calitate a agentului termic livrat consumatorilor de energie termică au fost vizibil imbunătăţiţi atât prin modernizarea punctelor termice – prin schimbarea vechilor echipamente cu echipamente noi, mult mai fiabile  şi  înlocuirea reţelelor termice vechi cu conducte preizolate noi care au un coeficient de pierderi de căldură mult mai mic, cât şi mai ales prin montarea de module termice  în locaţii amplasate la consumatori – case particulare.

Prin montarea de module termice au fost eliminate pierderile de energie termică din reţelele de distribuţie iar parametri calitativi ai agentului termic  pentru  încălzire şi apă caldă de consum au fost îmbunătăţiţi  semnificativ.
m1

Avantajele folosirii modulelor termice în  comparaţie cu centralele pe gaz  sunt :

  • eliminarea pericolului de explozie;
  • eliminarea costului de mentenanţă şi întreţinere - SC  “CET IAŞI “ SA suportând în totalitate aceste costuri;
  • gradul de siguranţă în alimentarea cu energie termică  este mult mai mare deoarece pentru producerea energiei termice SC “ CET IAŞI “ SA  foloseşte trei combustibili (gaz, păcură, huilă)
  • lucrările de montaj şi punere în funcţiune sunt suportate de către SC “CET IAŞI “ SA
    • preţul energiei termice  este mult mai mai stabil în comparaţie cu preţul gazului natural.
   
m2
m3

Pentru că  SC ” CET IASI “ SA  doreşte să fie şi  în continuare  cât mai aproape  de  nevoile consumatorilor, are în intenţie continuarea programului de modernizare prin montarea de module termice la consumatorii (case particulare) care sunt situaţi  în aproprierea  reţelelor  termice  de  transport.
Pentru relaţii  suplimentare vă rugăm să vă adresaţi  la sediul societăţii  din  Calea  Chişinăului Nr. 25 .

        C O N D U C E R E A
         SC ” CET IASI “ SA